O nama

„Kompanija Jovanović“ je visoko bonitetna firma (sa rejtingom A+) koja više od dve decenije uspešno posluje sa konstantnim rastom.

Osnovna delatnost “Kompanije Jovanović” je posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda.

Sfere poslovanja “Kompanije Jovanović” su:

“Kompanija Jovanović” je vlasnik i osnivač firmi “Planter” d.o.o. Šabac i “Frigo-Frigo” d.o.o. Irig.

Od 2000. godine u vlasništvu “Kompanije Jovanović” nalazi se hotel “Vila Snežnik” u Vrnjačkoj Banji koji od tada uspešno posluje kao njen poslovni ogranak.

Mrežu poslovnih saradnika “Kompanije Jovanović” kao uspešnog i konkurentnog privrednog društva, čine brojna likvidna preduzeća u zemlji i inostranstvu.

VIZIJA I CILJEVI

Vizija “Kompanije Jovanović” je poslovanje u dosluhu sa vremenom i okruženjem. Težimo postavljanju visokih standarda u poslovanju, trgovini i investijama.

Naši ciljevi su: