VIZIJA

Vizija “Kompanije Jovanović” je poslovanje u dosluhu sa vremenom i okruženjem. Težimo postavljanju visokih standarda u poslovanju, trgovini i investijama.

CILJEVI

Uvećanje zastupljenosti turističko-ugostiteljske delatnoti u ukupnom obimu poslovanja “Kompanije Jovanović”.

Pronalaženje poslovnih partnera sa idejom i vizijom za ulaganja u atraktivne i ekonomski isplative poduhvate (Joint venture).

Kupovina atraktivnih zemljišta i/ili poslovno - stambenih objekata na teritoriji većih gradova i turističkih centara Srbije.

Greenfiled investicije.

UKRATKO

„Kompanija Jovanović“ je visoko bonitetna firma (sa rejtingom A+) koja više od dve decenije uspešno posluje sa konstantnim rastom.

Osnovna delatnost “Kompanije Jovanović” je posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda.